فرم انتقادات و پیشنهادات

کارخانه و دفتر مرکزی

تلفن :

031-45642711

فکس :

031-45642712

ایمیل :

PartashPlastic@gmail.com

آدرس :

اصفهان ، شهرك صنعتی مورچه خورت ، خيابان شیخ بهایی ، خیابان رازی ، پلاك 103

اطلاعات تماس

تلفن : 03145642711

فکس : 03145642712

ایمیل : PartashPlastic@gmail.com

آدرس :  اصفهان ، شهرك صنعتی مورچه خورت ، خيابان شیخ بهایی ، خیابان رازی ، پلاك 103

 instagram  telegram  twitter Aparat Icon  linkedin